avocat suceava Prezentare Cabinet Avocat Grosu Alexandru Suceava                    Servicii juridice Cabinet Avocat Grosu Alexandru Suceava                    Informatii de Contact Cabinet Avocat Grosu Alexandru Suceava
   
Avocat Grosu Alexandru Suceava
   
avocat suceava, Grosu Alexandru, avocati suceava
   
DOMENII DE REPREZENTARE JURIDICĂ avocati suceava
   
  Drept Civil
 
  Drept Penal
 
  Dreptul Familiei
 
  Drept Comercial
 
  Dreptul Muncii
 
  Litigii
 
SERVICII JURIDICE

Serviciile pe care Cabinetul nostru de avocatură le oferă sunt următoarele:
 • Consultaţii şi cereri cu caracter juridic
 • Asistare şi reprezentare juridică
 • Redactare de acte juridice, atestare a identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare
 • Înfiinţări de societăţi comerciale şi înregistrarea acestora, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate
Vom intocmi si formula in numele si/sau interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime. Va vom reprezenta cu diligenta unui bun profesionist, in limitele legii.

Asistarea şi reprezentarea
in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor si institutiilor publice se va realiza prin diligenta profesionala adecvata. In cazul in care ne vom angaja sa va asistam si/sau sa va reprezintam intr-o procedura legala, veti beneficia de o pregatire temeinica a cauzelor, dosarelor si proiectelor, cu promptitudine si potrivit naturii cazului.
In cadrul acestui Cabinet de Avocat vom da dovada de competenta profesionala folosind cunostinte juridice adecvate, abilitatile practice specifice si pregatirea rezonabil necesara pentru asistarea sau reprezentarea concreta a dumneavoastra.

Consultaţiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes, precum:
 • redactarea si/sau furnizarea, folosind orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
 • elaborarea de opinii legale;
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea;
 • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
 • orice alte consultatii in domeniul juridic.
Acte juridice importante pentru dumneavoastra vor fi redactate si atestate de catre Cabinet de Avocat – Grosu Alexandru prin semnarea in fata unui avocat si vor purta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor semnatare, a consimtamantului si a datei actului respectiv. Darea de data certa inscrisurilor se realizeaza prin indicarea datei (anul, luna, ziua) si ora, daca se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul. Inscrisul pentru care se solicita atestarea se intocmeste in numarul de exemplare cerut de client.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultatii si cereri cu caracter juridic, asistare si reprezentare juridica, redactare de acte juridice in urmatoarele domenii:

Avocat pentru firme

 • Actiuni pentru societatile comerciale
 • Asistare si consultanta in procesele comerciale
 • Redactare contracte comerciale
 • Recuperare creante si debite
 • Negocieri in numele companiei.
- înfiinţarea de societăţi comerciale şi companii subsidiare, audit legal;
- servicii juridice în domeniile reorganizării judiciare, lichidării judiciare/voluntare, falimentului;
- redactarea actelor constitutive, acte adiţionale, inclusiv contracte de management şi de administrare;
- asistenţă juridică în pregătirea şi participarea la evenimentele corporative, cum ar fi adunările generale ale acţionarilor şi consiliilor de administraţie, exercitarea drepturilor de preempţiune, majorarea de capital prin aporturi în natură sau în numerar, emisiune de obligaţiuni, valori mobiliare convertibile, audit legal al unor operaţiuni specifice;
- reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti competente având ca obiect litigii de natură comercială;
- asistenţă şi consultanţă în redactarea/negocierea/încheierea şi derularea contractelor de finanţare, contracte de licenţă, contracte de cesiune de creanţă, contracte de management, contracte de administrare, proiecte de valori imobiliare, contracte de ipotecă/gaj/fidejusiune comercială, contracte de editare, contracte de franciză, contracte de parteneriat media, contracte de sponsorizare etc.;
- redactare/întocmire contracte de franciză, opinii legale asupra avantajelor/ dezavantajelor pe care le oferă contractul de franciză;
- asistenţă juridică la redactarea/întocmirea de contracte de leasing financiar/operaţional time-sharing experimental/lease back/master leasing;
- leasing intern/leasing cross-border;
- consultanţă în probleme de leasing şi alte probleme ce pot apărea pe parcursul derulării contractelor de leasing;
- înfiinţarea de societăţi de leasing;
- reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti competente pentru litigiile din acest domeniu;
- consultanţă referitoare la contractele comerciale;
- înfiinţări de societăţi comerciale şi puncte de lucru;
- modificări de acte constitutive;
- acte adiţionale, cesiuni;
- înregistrarea menţiunilor la Oficiul Registrul Comertului şi obţinerea avizelor necesare.
 
©2016 CABINET AVOCAT "GROSU ALEXANDRU" Suceava. Toate drepturile rezervate.
Creare site Suceava & optimizare Google - SANNET®.