Domenii de competenţă

Serviciile pe care Cabinetul nostru de avocatură le oferă sunt următoarele:

  • Consultaţii şi cereri cu caracter juridic
  • Asistare şi reprezentare juridică
  • Redactare de acte juridice, atestare a identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare
  • Înfiinţări de societăţi comerciale şi înregistrarea acestora, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate

Vom intocmi si formula in numele si/sau interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime. Va vom reprezenta cu diligenta unui bun profesionist, in limitele legii.

Asistarea şi reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor si institutiilor publice se va realiza prin diligenta profesionala adecvata. In cazul in care ne vom angaja sa va asistam si/sau sa va reprezintam intr-o procedura legala, veti beneficia de o pregatire temeinica a cauzelor, dosarelor si proiectelor, cu promptitudine si potrivit naturii cazului.

In cadrul acestui Cabinet de Avocat vom da dovada de competenta profesionala folosind cunostinte juridice adecvate, abilitatile practice specifice si pregatirea rezonabil necesara pentru asistarea sau reprezentarea concreta a dumneavoastra.

Consultaţiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes, precum:

  • redactarea si/sau furnizarea, folosind orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
  • elaborarea de opinii legale;
  • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea;
  • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
  • orice alte consultatii in domeniul juridic.

Acte juridice importante pentru dumneavoastra vor fi redactate si atestate de catre Cabinet de Avocat – Grosu Alexandru prin semnarea in fata unui avocat si vor purta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor semnatare, a consimtamantului si a datei actului respectiv. Darea de data certa inscrisurilor se realizeaza prin indicarea datei (anul, luna, ziua) si ora, daca se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul. Inscrisul pentru care se solicita atestarea se intocmeste in numarul de exemplare cerut de client.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultatii si cereri cu caracter juridic, asistare si reprezentare juridica, redactare de acte juridice in urmatoarele domenii: